GeolinQ
Support Portal

Definitie van sounding

Een meting van waterdiepte wordt een sounding genoemd. Een sounding heeft minimaal een x-coördinaat, een y-coördinaat en een diepte. Een diepte kan gemeten worden in verschillende grootheden (bijv. meters t.o.v. MSL). Om de grootheid eenduidig vast te leggen, kent GeolinQ het concept van grootheden.

Navigeer naar de databron "Bathymetrie" en open het tabblad Grootheden. Klik op Toevoegen grootheid. De dialoog om een grootheid toe te voegen wordt geopend. Maak een grootheid met de naam "Diepte (m) t.o.v. MSL". Sla de grootheid op. Nu opent de dialoog om een kleurenschaal voor de grootheid toe te voegen. Dit is een absolute kleurenschaal waarbij diepte ranges gekoppeld worden aan een kleur. De diepte range van het in te lezen bestand gaat van 0 tot -50 meter. Voer de volgende kleurenschaal met de naam "Ondiep" in en sla de kleurenschaal op. 

Kleurenschaal

Navigeer naar de databron "Bathymetrie" en open het tabblad Klasse Definities en klik Toevoegen Klasse Definities om een klasse definitie voor sounding toe te voegen. De naam van de klasse is "Sounding". Selecteer GlPoint uit de keuzelijst als bovenliggende klasse. Een GlPoint klasse heeft per definitie een x-coördinaat en een y-coördinaat. Vink Abstracte klasse uit en sla de klasse definitie op. Klik vervolgens Toevoegen Attribuut om het diepte attribuut toe te voegen. De naam van het attribuut is "Diepte". Kies GlFloatAttribute als attribuuttype uit keuzelijst. het attribuut is verplicht. Selecteer Diepte (m) t.o.v. MSL als grootheid uit de keuzelijst. De range van dieptes die geaccepteerd worden, loopt van een  -12000 tot 10. Soundings die buiten deze range vallen worden niet opgeslagen. Er is geen default waarde. Dit leidt uiteindelijk tot de volgende attribuut definitie:

Attribuut definitie

Sla de attribuutdefinitie op.