GeolinQ
Support Portal

Importeren van survey

Navigeer naar de "Bathymetrie" databron en open het tabblad "Datasets". Klik Toevoegen Dataset. De dialoog om datasets toe te voegen verschijnt. Voer "Survey001" in als naam voor de nieuwe dataset. Selecteer "Survey" als Dataset klasse. Dit is een subklasse van GlPointDatasets. Na selectie worden de metadata attributen van de survey aan de dialoog toegevoegd. Selecteer "Sounding" als Type klasse. Dit is een subklasse van GlPoint. Select "mm" als resolutie en selecteer een kleur voor het tonen van de omhullende. Als laatste stap moeten de survey metadata attributen ingevoerd worden. Voer een identificatie in, selecteer een datum en een schip en sla de dataset op.

Survey dataset

Nu verschijnt de dialoog om het bestand te selecteren dat geïmporteerd moet worden en de inhoud van het bestand te koppelen aan de attributen van de sounding. Selecteer "ASCII XY - Format" als Importeer formaattype. Op basis van deze selectie worden een aantal velden aan de dialoog toegevoegd. De Type klasse is "Sounding". Voer "ASCII-XYZ" in als Importeer formaatnaam. Klik Kies bestand en selecteer bestand "GeoSwath_inner_UTM30.xyz" op het file systeem. Een preview van het bestand wordt getoond. Selecteer "EPSG:32630" als broncoördinaatsysteem. Het default kolomscheidingteken Space of tab is correct. Als laatste stap moeten de kolommen uit het bestand gekoppeld worden aan de attributen van de sounding. Koppel de eerste kolom aan "X", de tweede kolom aan "Y" en de derde kolom aan "Diepte".

Bathy koppeling

Om de import te starten, klik op Importeren. Het bestand wordt geupload naar de server en vervolgens wordt er een lijst met taken getoond met o.a. de taakstatus. Klik op het Filter icoon om de lijst de verversen. Op die manier kan de voortgang van de taak gemonitord worden. De taak is succesvol uitgevoerd als de status "Finished" is. De survey heeft 2310490 soundings. Het importeren duurt ongeveer 60 seconden. De geïmporteerde survey is toegevoegd aan de lijst van datasets.