GeolinQ
Support Portal

Gebruikershandleiding

GeolinQ is een web-based datamanagement applicatie voor het inwinnen, koppelen en distribueren van geografische gegevens. De gebruikershandleiding is gericht op GeolinQ gebruikers. De handleiding is via de Help functie en contextueel gekoppeld aan GeolinQ.

Aan de slag

Ondek hoe eenvoudig en effectief datamanagement kan zijn. Neem contact op met IntellinQ om een tijdelijke GeolinQ omgeving aan te vragen als u nog geen GeolinQ als cloud oplossing afneemt of een GeolinQ licentie tot de beschikking heeft.

Gebruikers zonder kennis van GeolinQ kunnen het beste beginnen met het lezen van de onderdelen van de handleiding die de kernconcepten en architectuur beschrijven. Databronnen beschrijft de functionaliteit m.b.t. datamodellen, gegevens beheer en integratie. Services beschrijft de mogelijkheden van gegevens distributie. De onderdelen tenants en autorisatie geven een introductie m.b.t. architectuur en gebruikersbeheer. Tenslotte geeft geconfigureerde databronnen een overzicht van beschikbare geconfigureerde databronnen voor gebruik van basisregistraties als BRK, BAG, BGT en standaarden als ISO 19115.  

Onderstaande figuur geeft de globale functionele architectuur van GeolinQ:

GeolinQ architecture

GeolinQ is ontworpen om zonder ontwikkelervaring snel gegevensmodellen in elkaar te zetten, gegevens in te lezen en deze modellen te exporteren via services. In deze handleiding zijn een aantal tutorials voor zelfstudie beschikbaar waarin stap voor stap databronnen worden ingericht en gebruikt. Ook kan van start gegaan worden met GeolinQ aan de hand van een workshop. Neem contact op met IntellinQ voor meer informatie.

GeolinQ gebruikers hebben toegang tot de support portal. In de support portal kunnen support tickets worden aangemaakt, nieuwe versies en licenties worden gedownload en openstaande tickets worden geraadpleegd.