GeolinQ
Support Portal

Toevoegen van service

Klik op de Toevoegen service tab om de dialoog te openen om een service te definiëren. Selecteer een service type (Portal, WMS of WFS) en voeg een naam en beschrijving toe. Activeer de service door Activeer aan te vinken. Als een gebruikersnaam/wachtwoord beveiliging vereist is, vink Beveiligd aan. Sla de service definitie op.

Configureren van een Client Portaal service

Definieer bij het configueren van een Clinet Portaal allereerst naam van het portaal en naar wens een eventuele titel en beschrijving van de service en de service url als extentie op het domein waar GeolinQ gebruik van maakt. 

Het Client Portaal is beschikbaar als ' Actief' is aangevinkt.

Na opslaan komen nu een aantal tabs beschikbaar. :

  • Kaarten: toevoegen en creeren van kaarten
  • Service urls: Om services urls voor de portal toe te voegen
  • Style sheet: aanpassen van de client portaal kleurenschema en logo
  • Eigenschappen: Om de eigenschappen van de service te bekijken.

Configureren van een WMS service

De dialoog om een WMS service te configureren bestaat uit de volgende tabs:

  • Lagen: Om lagen aan de WMS en stijlen aan de lagen toe te voegen
  • Service urls: Om service urls voor de WMS toe te voegen
  • Eigenschappen: Om de eigenscahppen van de service te bekijken

Configureren van een WFS service

De dialoog om een WFS service te configureren bestaat uit de volgende tabs:

  • Features: Om feature types aan de WFS toe te voegen
  • Service urls: Om services urls voor de WFS toe te voegen
  • Eigenschappen: Om de eigenschappen van de service te bekijken