GeolinQ
Support Portal

Toevoegen kaart

Maak een kaart definitie

Voer kaartnaam en naar wens een kaartbeschrijving in.

Er kan gekozen worden of Open Street Map of de BRT als kaart ondergrond gebruikt moet worden. Doordat BRT gebruikt maakt van RD (EPSG: 28992) en Open Street Map van een pseudo mercator projectie (EPSG: 3857) ligt de keuze voor projectie vast bij keuze hiervan. Als geen kaart ondergrond gekozen wordt kan de gewenste EPSG projectie gekozen worden. Opmerking: Als een de kaart gebruik gemaakt gaat worden van een WMTS laag is het van belang een projectie te kiezen die ondersteund wordt door deze WMTS laag. 

Indien gewenst kan gekozen worden voor een andere weergave van coordnaatsysteem dan het gekozen coordinaatsysteem voor proeject van de kaart. 

Tot slot kan geconfigureerd worden of eindgebruikers in de kaart zelf eigen WM(T)S of Sketch kaartlagen mogen toevoegen. De lagen die gebruikers dan toevoegen in kaarten zijn alleen zichtbaar voor hen.  

Klik op Opslaan op de configuratie op te slaan. De dialoog om kaartlagen toe te voegen verschijnt.

Toevoegen van kaartlagen aan kaart

Om een nieuwe kaartlaag toe te voegen, klik op Toevoegen laag. De dialoog om een kaartlaag toe te voegen verschijnt. Voer de naam en beschrijving voor de nieuwe kaartlaag in en selecteer het type kaartlaag uit de keuzelijst.

De volgende kaartlaag types worden ondersteund:

Kaartlaag Type Toelichting
Feature Kaartlaag Selecteer feature type klasse uit een keuzelijst. Alle feature datasets die gebaseerd zijn op de geselecteerde type klasse and de afgeleide klassen worden in de Dataset klasse keuzelijst getoond. Selecteer de gewenste dataset klasse. Wanneer geen verdere selectie uitgevoerd wordt, bestaat de kaartlaag uit alle feature datasets die de geselecteerde dataset type klasse hebben. Verder filtering op datasets is mogelijk door op Toevoegen attribuut te selecteren. Selecteer uit de lijst met de dataset attributen (metadata attributen) het gewenste attribuut voor verdere zoek conditie. De keuzelijst met opmaakstijlen wordt gevuld op basis van de beschikbare stijldefinities voor geselecteerde type klasse. Selecteer de gewenste opmaakstijl voor het renderen van de kaartlaag. Meer informatie over definiëren van stijlen zie: Feature Stijl definities.
Puntenwolk of raster kaartlaag Selecteer point type klasse uit een keuzelijst. Alle punt datasets die gebaseerd zijn op de geselecteerde type klasse and de afgeleide klassen worden in de Dataset klasse keuzelijst getoond. Selecteer de gewenste dataset klasse. Verder filtering op datasets is mogelijk door op Toevoegen attribuut te selecteren. Selecteer uit de lijst met de dataset attributen (metadata attributen) het gewenste attribuut voor verdere zoek conditie. Kies het gewenste attribuut voor visualisatie. Er wordt de keuzelijst met kleurenschalen gevuld op basis van beschikbare kleurenschaal definites op het gekozen attribuut. Selecteer de  gewenste kleurenschaal. Meer informatie over het definiëren van kleurenschalen zie: Kleurenschalen.
WMS en WMTS Voor het toevoegen van een WMS of WMTS kaartlaag moet de service URL opgegeven worden. GeolinQ maakt contact met de service om het capabilities document op te halen met de lagen die door service gepubliceerd worden. Selecteer de laag uit de keuzelijst die als kaartlaag getoond moet worden.
Sketch Met het toevoegen van een 'Sketch' kaartlaag kijgen gebruikers de mogeljkheid om lijn, vlak en punt objecten te tekenen en tekst toe te voegen in een kaartlaag. 

Klik Opslaan om de kaartdefinitie op te slaan. The kaartlaag wordt direct getoond op de kaart.