GeolinQ
Support Portal

Stuf-TAX importproces

Stuf-TAX is een standaard voor het uitwisselen van gegevens met betrekking tot de waardering van onroerende zaken (WOZ). De standaard is ontwikkeld voor het uitwisselen van gegevens van de taxaties zelf en de grondslagen van de waarderingen.

Met het Stuf-TAX importproces is het eenvoudig om Stuf-TAX bestanden te importeren en te gebruiken in GeolinQ. Het Stuf-TAX 4.0 model wordt volledig ondersteund en is beschikbaar als databron zodat elke gewenste view en koppeling met andere databronnen kan worden geconfigureerd.

De Stuf-TAX 4.0 databron is door IntellinQ gegeneerd en geconfigureerd conform de documentatie die beschikbaar is vanuit de Waarderingskamer. Anders dan de databronnen als de BRK, BAG en BGT is geen XSD beschikbaar waar vanuit het model gegenereerd kan worden. Het model is, inclusief views voor koppeling met BAG en BRK, voor alle GeolinQ gebruikers beschikbaar.