GeolinQ
Support Portal

Namespaces externe bron

Bekijken schema's

De namespaces van externe databronnen die in GeolinQ ingelezen zijn onder deze tab beschikbaar. Afhankelijk van de externe bron zijn dit  een of meerdere schema's. Bekijk de inhoud van een schema door hierop te klikken. De structuur, atributen en relaties tussen de schema's is in de detail schermen zichtbaar.  

Genereren datasets

Uit de namespaces kunnen in GeolinQ datasets gegenereerd worden. Zowel de klasse definities, relaties tussen de verschillende schema's als de koppeling met de content wordt hierbij automatisch geconfigueerd. 

ActivateSpatialConstraint

Met het aanvinken en daarna activeren van 'genereer datasets' worden van alle schema's de datasets gegenereerd. Het is ook mogelijk een deel van de namespaces te selecteren of datasets te geneeren op basis van objecten binnen een namespaces. Indien in de selecteren onderdelen referenties worden gemaakt naar schema's die niet zijn geselecteerd worden deze toch gegenereerd zodat volledigheid en consistentheid van het model garandeerd blijft. 

Import datasets uit externe databron

Met de functie Importeer [bestandstype] kunnen bestanden vanuit de externe databron in GeolinQ gelezen worden in de gegenereerde datasets. Het bestandstype en de functionaliteit voor inlezen is gebonden aan het type databron. Het mogelijk gegevens toe te voegen of de bestaande gegevens uit de databron te verwijderen door de functie 'Databron Legen'.  

Import vindt direct plaats als de taakmanagement velden leeg worden gelaten. Import kan ook worden ingepland. Daarnaast is meer geavanceerd taakmanagement met o.a. terugkerende taken uitvoeren voorophalen berichten en gegevens vanuit GDS en andere VFS's. Meer informatie zie:Taakmananagement: toevoegen taken.