GeolinQ
Support Portal

Stijlen 

Feature data kan worden gevisualiseerd door gebruik te maken van stijlen in GeolinQ. Een stijl bevat een of meerdere stijlregels. De stijlregels vormen met elkaar de visualisatie van een feature (ook wel vector) dataset. Stijlen in GeolinQ zijn conform de OGC Styled Layer Descriptor (SLD) standaard. De gedefinieerde stijlen kunnen worden geselecteerd bij het bekijken van datasets in GeolinQ en via WMS services. 

SLD's importeren en exporteren

Binnen klasse definities is voor elke geconfigureerd feature klasse object de tab 'Stijlen' beschikbaar. Via deze optie kunnen SLD's geïmporteerd worden of nieuw stijlen aangemaakt worden. Vanzelfsprekend kunnen alleen SLD's gebruikt worden die van toepassing zijn voor het gegevensobject. Als attributen gekoppeld moeten worden verschijnt een keuzelijst voor het specifieke object.

Beschikbare, eerder geïmporteerde of in GeolinQ geconfigureerde SLD's kunnen in dit scherm geëxporteerd of verwijderd worden.

SLD's configureren 

Stijlen kunnen vanuit de 'Stijlen' tab van een feature object binnen klasse definities of door het aanmaken van een nieuwe stijl van een geopende dataset worden geconfigureerd.

Voor nieuwe stijlen wordt, na ingeven van een naam, de keuze gegeven welke stijldefinities (punt, lijn of vlak) van toepassing zijn. Na keuze van een of meerdere typen kan hier een basale stijl worden geconfigureerd voor de objecten en opgeslagen. 

Na het vastleggen van de basale stijl kan deze, verder worden verfijnd door het toepassen van stijlregels en configureren van een groot aantal stijl definities zoals het toevoegen van labels en afbeeldingen, rotatie, positie etc. conform de SLD standaard. Deze configuraties kunnen gebaseerd zijn op vaste waarden of kunnen afhangen van waarden van attributen in de dataset.

Ook kunnen tekst objecten worden toegevoegd conform de SLD standaard.

Stijlregels

Een stijlregel kan van toepassing zijn binnen een bepaalde schaal en /of wanneer deze voldoet aan een of meerdere geconfigureerde condities.

De stijlregel wordt alleen binnen de geconfigureerde schaalgrenzen getoond. Als de schaal niet is gedefinieerd is deze voor elke schaal geldig.

Condities kunnen worden geconfigureerd op basis van de in de klasse definitie beschikbare attributen. Meerdere condities vormen, samen met de schaalconditie een 'AND' construct. ( de stijl wordt getoond als aan alle condities en binnen gedefinieerde schaalgrenzen.

Kleurenconfigator

Voor het bepalen van de opvul en lijnkleur en dergelijke is een kleurconfigurator beschikbaar.

Deze werkt als volgt:

  • Met de 'schuif' aan de rechterkant wordt het kleurspectrum gekozen.
  • Met de 'zwarte stip' kan de donkerheid en kleur worden verfijnd.

De waarden kunnen ook direct worden ingevuld in het panel of waarden kunnen worden gekopieerd als in andere stylen dezelfde kleur gewenst is.