GeolinQ
Support Portal

Toevoegen van datasets

Datasets kunnen bestaan uit, via een Union, View of Seamless Point Surface gecombineerde bestaande datasets en het, in een Catalog datasource, importeren van gegevens uit externe bestanden.

Importeren van bestanden

In Catalog Datasources kunnen gegevensbestanden worden geïmporteerd door een dataset te definiëren en daarna het bestand te importeren. Het creëren van datasets bestaat uit een zevental stappen:

Stap Actie Uitleg
1. Definieer dataset naam Definieer gewenste naam. Spaties zijn niet toegestaan. Schrijf indien gewenst toelichting.
2. Dataset Klasse en Driver Kies op basis van het data type de gewenst dataset klasse. Zie voor informatie datasets. Kies, we willen gegevens importeren, de Catalog Driver.  
3. Type Klasse  Kies op basis van gewenste te importeren gegevens de gewenste klasse definitie. Zie voor meer informatie hierover klasse definities.
4. Data type specifieke info Bij feature datasets dient 'zichtbaarheid schaalzichtbaarheid' en basis kleur voor visualisatie geometrieën te worden opgegeven. Bij point datasets dient de nauwkeurigheid van opslag en kleur voor visualisatie van de dataset opgegeven te worden. 
5. File import  U komt in een vervolg scherm. Kies importformaat als in de databron een import definitie is gemaakt voor bestandsformaat wat  geïmporteerd wordt. Kies anders importformaat type en kies bestand.
6. Coördinaatsysteem en data koppelen Selecteer bij Feature of Point Dataset het coördinaatsysteem, van de importfile. Voor meer informatie over coördinaatsystemen zie: Coördinaatsystemen. Kies, indien noodzakelijk het juiste format en koppel daarna, met behulp van de file preview en ‘mapper’, de attributen van importfile aan de klasse definities van GeolinQ. De eerste regels van de file kunnen indien noodzakelijk overgeslagen worden. 
7. Start import of plan taak Voor importeren van zeer grote bestanden kan een taak aangemaakt worden. Laat de taak velden leeg en klik opslaan om de import direct te starten.

Shape bestanden kunnen ook via Importeer Datasets worden geïmporteerd. Zie: Importeer Dataset. Hierbij worden de bovenstaande stappen 1-4 automatisch uitgevoerd waarbij er de keuze is de naam van de dataset te veranderen.  

Het is mogelijk gegevens toe te voegen aan de bestaande datasets door. importeren van bestanden. Ga daarbij naar een dataset en kies Import en doorloop het bovenstaande proces vanaf stap 5. Er is de keuze gegevens toe te voegen aan de bestaande gegevens of de bestaande gegevens te verwijderen en te vervangen. Tenslotte kunnen ook datasets handmatig worden aangepast of ingevoerd. Zie voor meer informatie:Gegevensbeheer in datasets.

Voor informatie over de ondersteunde importformaten zie: GeolinQ importformaten.

Definiëren van View, Union en SPS datasets

Voor het creëren van View, Union en SPS datasets zijn de volgende stappen te volgen:

Stap Actie Uitleg
1. Definieer naam Definieer gewenste naam. Spaties zijn niet toegestaan. Schrijf indien gewenst toelichting.
2. Dataset Klasse en Driver Kies op basis van het data type de gewenst dataset klasse. Zie voor informatie datasets. Kies de gewenste Driver. Voor Feature en Entity datasets zijn de View en Union Driver beschikbaar. Voor Point datasets is de Seamless Point Surface (SPS) Driver beschikbaar. Met de SPS Driver is het mogelijk datasets de deconflicteren en prioriteren op basis van metadata in combinatie met de omhullenden van de verschillende onderliggende datasets.    
3. Definieer   Voor SPS wordt geconfigureerd op basis van welke dataset klasse datasets geprioriteerd moeten worden. Hierbij kunnen condities worden meegegeven voor een nadere selectie. Vervolgens wordt geselecteerd op welke attribuut prioritering moet plaatsvinden en wordt de prioriterings-regel bepaald. De definities moet worden opgeslagen. Voor een Union worden de koppeling gedefinieerd. Voor een View worden de koppelingen na opslag gedefinieerd.
4. Activeer  Klik opslaan om de Union, View of SPS op te slaan en te activeren.

Views is pas bruikbaar als deze gekoppeld is. Zie voor meer informatie: Mappen View.

Views kunnen ook via 'Toevoegen View' worden geconfigureerd. Meer informatie is beschikbaar via: Toevoegen View.