GeolinQ
Support Portal

Bathymetrie Tutorial

Bathymetrie heeft betrekking op in kaart brengen van de waterdieptes. Waterdieptes worden bepaald op basis van soundings die verzameld worden tijdens surveys. Een survey is een meetcampagne waarbij waterdieptes gemeten worden en die resulteert in één of meer bestanden met waterdieptes. Deze bestanden kunnen in verschillende bestandsformaten aangeleverd worden. In deze tutorial wordt gewerkt met een tabulair ASCII bestand.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Creëren van databron voor opslag bathymetrie
  • Definiëren van grootheid en attributen van meetpunt (sounding)
  • Definiëren van metadata attributen van punt dataset (survey)
  • Importeren van tabulair ASCII bestand met soundings
  • Tonen van soundings en creëren van relatieve en absolute kleurenschalen
  • Creëren van WMS voor publiceren van survey data

In deze tutorial wordt het volgende bestand gebruikt: