GeolinQ
Support Portal

REST Service

GeolinQ biedt een REST service om de gegevens en gegevensstructuren in GeolinQ te benaderen. Dit hoofdstuk van de handleiding gaat in op de structuur van de REST interface, maar ook hoe de REST interface wordt gebruikt. De REST interface volgt de gegevensstructuren van GeolinQ en hierdoor kunnen alle gegevens in GeolinQ benaderd worden door een vijftal REST interfaces:

  Interface Description
1 datasources Interface om de databronnen te benaderen in een GeolinQ tenant
2 classes Interface om de klassedefinities te benaderen voor een databron
3 attributes Interface om de attributen te benaderen voor een klasse definitie
4 datasets Interface om de datasets te naderen voor een databron
5 content Interface om de inhoud van een dataset op te halen in GeolinQ

Via de datasources interface kunnen de databronnen worden opgehaald waartoe de gebruiker toegang heeft. Op basis van de URI van een databron kunnen de klasse definities en datasets voor een databron met respectievelijk de classes en datasets interface worden opgehaald. Voor een klasse definitie kunnen de attributen worden opgehaald met de attributes interface. Voor een dataset kan de inhoud van de dataset worden opgehaald met de content interface. Indien de databron en dataset op voorhand bekend zijn kan de inhoud van de dataset direct worden opgehaald.

De GeolinQ REST service ondersteunt twee formaten: GeoJSON en het XML/GML formaat voor de vijf interfaces. Beide formaten hebben ook dezelfde structuur voor de vijf interfaces om de implementatie voor client applicaties zo eenvoudig mogelijk te houden. Op elke interface worden query parameters ondersteund voor de specificatie van een attribuut query, het limiteren van de hoeveelheid en volgorde van de teruggegeven objecten of het coordinaatsysteem waarin de objecten worden teruggegeven.

Het configuren van de REST is in een bestaande GeolinQ tenant is eenvoudig door het toevoegen van een REST Service. De authorisatie verloopt via het authorisatiesysteem van GeolinQ. Hiermee worden de gegevens ook in de REST interface op dezelfde wijze als in de applicatie afgeschermd.

Tenslotte is er nog een online demo van de REST service beschikbaar waarmee ontwikkelaars hun client REST implementatie kunnen testen. De online demo wordt ook gebruikt in voorbeeld om de werking van de rest interface te illustreren.