GeolinQ
Support Portal

Services

Alle databronnen en datasets in GeolinQ kunnen worden ontsloten via services.De services kunnen gebruikt worden door andere viewers en GIS applicaties (bijv. WebGIS Publisher, Geoweb, QGIS of ArcGIS) om toegang te krijgen tot de geografische gegevens in GeolinQ.

GeolinQ ondersteunt vier typen services:

Service Toelichting
Main Portal Service voor het beheren en configuren van GeolinQ
Applicatieservice Applicatieportaal voor eindgebruikers op basis van applicatieschermen voor het beschikbaar stellen kaarten en gegevens aan eindgebruikersgroepen
WMS Service Web Map Service 1.3.0. (WMS) OGC web service voor het uitvragen van kaartlagen
WFS Service Web Feature Service 1.1.0. en 2.0.0. (WFS) OGC service voor het uitvragen van feature informatie.
REST Service RESTful services voor het koppelen met andere applicaties.
SOAP Service (1.7.0) SOAP services voor het koppelen met andere applicaties.

Alle services kunnen eenvoudig worden geconfigureerd vanuit GeolinQ en worden gepubliceerd op configureerbare URLs. Het toevoegen van een service wordt in Toevoegen service beschreven. 

Datasets kunnen naast services ook worden gedistribueerd via data export. Zie voor mogelijke exportformaten: Ondersteunde bestandsformaten.