GeolinQ
Support Portal

Databronnen

De gegevens, datastructuren, processen, formaten en schermen in GeolinQ zijn gegroepeerd in Databronnen. Databronnen binnen GeolinQ kunnen van elkaar afhankelijk van elkaar gemaakt worden worden zodat de databron waarvanuit de koppeling wordt gemaakt gebruik kan maken van Datasets van de onderliggende Databron. Meer informatie hierover is beschikbaar via: Koppelen Databronnen. Door gebruik te maken van autorisaties op databronnen kan een keten van databronnen worden geconfigureerd waar elke gebruikersgroep de voor hem van toepassing zijnde gegevens kan gebruiken. 

Databronnen kunnen tussen GeolinQ implementaties worden uitgewisseld zie: Import Datasource. Er zijn een aantal geconfigureerde databronnen beschikbaar voor onder andere gebruik van de Basisregistraties. Zie voor meer informatie: Geconfigureerde databronnen.

In GeolinQ bestaat een databron uit de volgende onderdelen:

Onderdeel Beschrijving
Datasets De gegevens binnen GeolinQ worden opgeslagen en onsloten in datasets. Een dataset wordt gedefinieerd door een datatype en een metadatatype.
Datatype Een datatype beschrijft de datastructuur van een dataset met attributen. Datatypen kunnen van elkaar overerven zodat een hiërarchie onstaat. 
Metadata De metadatastructuur wordt eveneens met attributen beschreven. Metadatatype kunnen ook van elkaar overerven zodat een hiërarchie onstaat. 
Processen Processen worden uitgevoerd in taken. GeolinQ beschikt over import- en exportprocessen, conversieprocessen en workflow processen.
Formaten Formaten zijn definities van bestandindelingen en externe databronnen.
Applicatieschermen Applicatieschermen zijn schermendefinities zoals kaarten, lijsten en formulieren die kunnen worden gebruikt in een applicatieservice.
Vertalingen Vertalingen zijn vertaalsleutels die kunnen worden toegepast in schermen zoals kaarten en formulieren.

 

Datamodellen binnen databronnen

Binnen elke databron is een datamodel gedefinieerd bestaande uit klasse definities en datasets. De structuur van de datasets beschreven door klasse definities: een klasse definitie die de meta data van dataset beschrijft en een klasse definitie die de gegevens in de dataset beschrijft.

Datatypen

Klasse definities beschrijven de structuur van de data in termen van attributen. Klasse definities ondersteunen overerving en zodoende ontstaat een hiërarchie van klasse definities. Alle klasse definities zijn afgeleid van GlObject. Zie voor meer informatie: Klasse definities.

Datasets

Alle gegevens in GeolinQ zijn benaderbaar via datasets. De datasets zijn beschreven door middel van  een klasse definitie die de metadata van de dataset beschrijft en een klasse definitie die gegevens in de dataset beschrijft. GeolinQ biedt drie typen datasets om geografische en niet geografisch gerelateerde gegevens in op te slaan. Zie voor meer informatie: Datasets.

Gegevens koppelen met views en referenties

Views en referenties maken het mogelijk om bestaande datasets te koppelen tot nieuwe datasets. Een referentie is een attribuut dat een koppeling legt naar een object in een andere dataset op basis van een bijvoorbeeld een ID. Een referentie attribuut wordt vastgelegd in een klasse definitie en kan gebruikt worden in een dataset voor het modelleren van gegevens of metadata.

Klasse definities kunnen gebruikt worden in views. Views zijn ook datasets maar zijn gekoppeld met andere datasets uit verschillende databronnen. Views op basis van nieuwe klasse definities combineren de bestaande data tot nieuwe datasets. Het gedrag van een dataset wordt bepaald door de gekozen dataset driver. Meer informatie over concept en functionaliteit is te vinden in: Datasets.

Coördinaatsystemen en styling

Naast het datamodel bevat elke databron heeft een coördinaatsysteem om eenduidig geometrieën vast te kunnen leggen. Meer informatie zie: Coördinaatsystemen.

Afhankelijk van het type databron worden de klasse definities gegenereerd op basis van de externe databron of moeten deze handmatig gemaakt worden. Een databron kan ook door de gebruiker gedefinieerde Import formaten, GroothedenKleurenschalen , Stijlen en Kaarten bevatten.