GeolinQ
Support Portal

Databronnen

Alle gegevens en modellen zijn gebundeld in Databronnen. De databron bepaalt de bron van de data, het datamodel en styling. In een Databron wordt tevens de herkomst van de gegevens en mutaties op gegegevens vastgelegd.

Databronnen binnen GeolinQ kunnen daarnaast afhankelijk van elkaar gemaakt worden worden zodat de databron waarvanuit de koppeling wordt gemaakt gebruik kan maken van Datasets van de onderliggende Databron. Meer informatie hierover is beschikbaar via: Koppelen Databronnen. Door gebruik te maken van autorisaties op databronnen kan een keten van databronnen worden geconfigureerd waar elke gebruikersgroep de voor hem van toepassing zijnde gegevens kan gebruiken. 

Databronnen kunnen tussen GeolinQ implementaties worden uitgewisseld zie: Import Datasource. Er zijn een aantal geconfigureerde databronnen beschikbaar voor onder andere gebruik van de Basisregistraties. Zie voor meer informatie: Geconfigureerde databronnen.

GeolinQ ondersteunt verschillende basistypen waarop gebruikers specifieke databronnen worden geconfigureerd. De basistypen zijn:

Databron type Beschrijving
Catalog Standaard databron waarmee de gebruiker klasse definities kan aanmaken en gegevens kan importeren. Zie Bestandsformaten voor de ondersteunde importformaten.
GML Databron om GML bestanden te importeren. De klasse definities en het datasets worden gegenereerd op basis van een XSD. GML versie 2 en GML versie 3 (SF) worden ondersteund
XML Databron om XML bestanden te importeren. De klasse definities en het datasets worden gegenereerd op basis van een XSD.
WSDL Databron om webservice conform het Web Service Describtion Language (WSDL) protocol te bevragen en gegevens te importeren. De klasse definities en het datasets worden gegenereerd op basis van de onderliggende XSD's uit de WSDL service.
WFS Databron om gegevens uit een Web Feature Service (WFS) te importeren. De klasse definities en datasets worden gegenereerd op basis van de structuur van de WFS service. WFS 1.1.0 en WFS 2.0.0 worden ondersteund
Database Databron om tabellen uit een SQL database te importeren of te ontsluiten. De klassedefinities en het datasets worden gegenereerd op basis van de tabeldefinitie in de database.Oracle en PostgreSQL worden ondersteund als remote databases. Deze kunnen direct gekoppeld zijn of gerepliceerd worden.
S57 Databron om het voor nautische object gegevens conform het S-57 model te kunnen importeren en te gebruiken.
Stuf-TAX Databron om Stuf-TAX bestanden te kunnen importeren en te gebruiken. 

 

Datamodellen binnen databronnen

Binnen elke databron is een datamodel gedefinieerd bestaande uit klasse definities en datasets. De structuur van de datasets beschreven door klasse definities: een klasse definitie die de meta data van dataset beschrijft en een klasse definitie die de gegevens in de dataset beschrijft.

Klasse definities

Klasse definities beschrijven de structuur van de data in termen van attributen. Klasse definities ondersteunen overerving en zodoende ontstaat een hiërarchie van klasse definities. Alle klasse definities zijn afgeleid van GlObject. Zie voor meer informatie: Klasse definities.

Datasets

Alle gegevens in GeolinQ zijn benaderbaar via datasets. De datasets zijn beschreven door middel van  een klasse definitie die de metadata van de dataset beschrijft en een klasse definitie die gegevens in de dataset beschrijft. GeolinQ biedt drie typen datasets om geografische en niet geografisch gerelateerde gegevens in op te slaan. Zie voor meer informatie: Datasets.

Gegevens koppelen met views en referenties

Views en referenties maken het mogelijk om bestaande datasets te koppelen tot nieuwe datasets. Een referentie is een attribuut dat een koppeling legt naar een object in een andere dataset op basis van een bijvoorbeeld een ID. Een referentie attribuut wordt vastgelegd in een klasse definitie en kan gebruikt worden in een dataset voor het modelleren van gegevens of metadata.

Klasse definities kunnen gebruikt worden in views. Views zijn ook datasets maar zijn gekoppeld met andere datasets uit verschillende databronnen. Views op basis van nieuwe klasse definities combineren de bestaande data tot nieuwe datasets. Het gedrag van een dataset wordt bepaald door de gekozen dataset driver. Meer informatie over concept en functionaliteit is te vinden in: Datasets.

Coördinaatsystemen en styling

Naast het datamodel bevat elke databron heeft een coördinaatsysteem om eenduidig geometrieën vast te kunnen leggen. Meer informatie zie: Coördinaatsystemen.

Afhankelijk van het type databron worden de klasse definities gegenereerd op basis van de externe databron of moeten deze handmatig gemaakt worden. Een databron kan ook door de gebruiker gedefinieerde Import formaten, GroothedenKleurenschalen , Stijlen en Kaarten bevatten.