GeolinQ
Support Portal

Gegevens exporteren

Vanuit databronnen kunnen gegevensbestanden worden geëxporteerd. Voor Feature data is er de keuze uit te gaan van de gehele dataset of een keuze van een of enkele objecten. Kies in dit laatste geval de Export functie onder de visualisatie. Het exporteren van datasets kent de volgende stappen:

Stap Actie Uitleg
1. Kies gewenste export formaat. Voor informatie over de ondersteunde importformaten zie: GeolinQ importformaten.
2. Kies Export configuratie Kies een bestaande export configuratie een maak een nieuwe aan. Als een bestaande configuratie beschikbaar is kan deze worden gekozen en opgeslagen. Export wordt uitgevoerd en komt als downloadfile beschikbaar.
3. Creëer Export configuratie De configuratie is afhankelijk van het bestandsformaat. In geval van Excel export wordt de opmaak gedefinieerd. In geval van ASCII export kan kolom separatie gekozen worden. In geval van XML export de recursie van diepte referentie en al of niet export van systeemvelden. In geval van Geometrien moet het export coördinaat systeem worden opgegeven. Zie voor meer informatie over coördinaatsystemen: Coordinaatsystemen.
4. Spatial Condition Er bestaat de mogelijkheid door middel het selecteren van een subset van de data op basis van een bounding box, het tekenen van een polygoon of het gebruik maken van een polygoon uit een daatset in GeolinQ. 
5. Koppeling Definieer welke attributen moeten worden geëxporteerd en de volgorde. Uitgegaan wordt van alle beschikbare dataset attributen. Keuzes kunnen gedeselecteerd worden. De volgorde van de kolommen kan gewijzigd worden met de pijlen aan de rechterkant van het scherm. 
6. Export Door het opslaan van de configuratie wordt de export gestart. De configuratie is tevens beschikbaar voor hergebruik.