GeolinQ
Support Portal

Administratieve gegevens en geometrien beheren in datasets

Administratieve gegevens en geometrien in Entity en Feature datasets kunnen handmatig worden aangepast of uitgebreid door gebruikers die hiervoor geautoriseerd zijn. Selecteer voor het bewerken van dataobject eerst het object. Onderaan het linker detailscherm kan gekozen worden voor bewerken.

Alle attributen van het dataobject kunnen nu veranderd worden inclusief, als het feature data betreft, de geometrie. Punten kunnen versleept worden, lijnen en vlakken kunnen veranderd worden door verslepen van hoekenpunten, vanuit een lijnen nieuwe hoeken te slepen en eindpunten te verlengen of te verkorten.

Daarnaast is het mogelijk nieuwe gegevensobjecten toe te voegen aan een dataset. Voor feature data kan gekozen worden voor het toevoegen van lijnen, punten of vlakken als de dataset eigenschappen dit toestaat.  

Na het toevoegen van de geometrie kunnen de attribuut gegevens worden toegevoegd in het linker detail scherm. Sla na invoer de gegevens op via Opslaan.

Voor het toevoegen van administratieve gegevens aan Entitydatasets kies Toevoegen Entity. Sla na invoeren van de gegevens deze op via Opslaan.