GeolinQ
Support Portal

Coördinaatsystemen

Coördinaatsysteem van geografische gegevens

Coördinaten van geografische gegevens worden gedefinieerd in een coördinaatstelsel om de locatie te representeren. Er bestaan een groot aantal verschillende lokale, regionale en wereldwijde coördinatensystemen. Dit omdat afhankelijk van praktisch gebruik en visualisatie verschillende systemen zijn ontwikkeld voor een voor specifiek gebruik beste locatie representatie. Daarnaast zijn een groot aantal coördinaatsystemen historisch ontstaan o.a. omdat als keuze voor de kern van het coördinaat systeem in veel gevallen een middelpunt van een land of regio is genomen.

Er worden wereldwijd meer dan 5000 stelsels gebruikt. Voorbeelden zijn: 

Coördinaatstelsel Toelichting
Stelsel van Rijksdriehoeksmeeting In Nederland meest gebruikt stelsel met spits 'Onze Lieve Vrouwekerktoren' Amersfoort als middelpunt. 
Lambert 2008 In Belgie meest gebruikte stelsel
ETRS89 Europese standaard welke voor o.a. INSPIRE wordt gebruikt
WGS-84 Amerikaanse standaard die o.a. voor GPS wordt gebruik


De coördinaten van geografische gegevens in een specifiek coördinaatsysteem kunnen naar andere coördinaatsystemen herberekend worden. Er bestaan transformatie algoritme om dit te doen.    

Voor het kunnen beheren, integreren en distribueren van geografische gegevens is het cruciaal dat het coördinaatsysteem van de gegeven bekend is in het systeem. 

Coördinaatsystemen in GeolinQ

Binnen een databron wordt het coördinaatsysteem vastgelegd welke van toepassing is voor alle datasets binnen deze databron.    

GeolinQ ondersteunt alle coördinaatsystemen die gestandaardiseerd zijn door  de European Petroleum Survey Group (EPSG). Dit is een industriestandaard in de olie- en gasindustrie die meer dan 5000 systemen wereldwijd heeft vastgelegd in EPSG codes en waarvoor transformaties in GeolinQ beschikbaar zijn.

Voor keuze van coördinaatstelsel kan zowel op de EPSG code als traditionele benaming van coördinaatstelsels gezocht worden.    

Select color scal

In de definitie van een importconfiguratie van gegevens dient altijd het coördinaatsysteem van deze gegevens opgegeven te worden. Bij import worden de coördinaten automatisch getransformeerd naar het coordinaatstel van de Databron. Op deze wijze worden zijn alle gegevens binnen een Databron met elkaar te combineren.

In geval van het combineren van databronnen is het coördinaatstelsel van de Databron leidend. GeolinQ draagt intern zorg voor de juiste transformaties bij visualisatie.

In het aanroepen van services kan worden opgegeven in welk coördinaatstelsel geleverd worden. Voor het exporteren van geografische gegevens dient altijd het coördinaatsysteem opgegeven te worden waarin geexporteerd moet worden.