GeolinQ
Support Portal

Autorisatie

GeolinQ heeft een autorisatiestructuur om gebruikers toegang tot de gegevens te verlenen, maar ook om het wijzigen van gegevens of het wijzigen van het gegevensmodel te authoriseren. De autorisatiestructuur kent ook administratieve permissies zoals bijvoorbeeld gebruikersbeheer, licentiebeheer en taakbeheer.

Gebruikers

Gebruikers kunnen worden aangemaakt in een GeolinQ tenant door de beheerder. Er kunnen aanvullende gegevens vastgelegd worden door de ondersteuning van het aanmaken extra attributen voor gebruikersklasse.

Gebruikersgroepen

Gebruikers kunnen worden toegewezen aan gebruikersgroepen. Aan de gebruikersgroepen kunnen permissies worden toegewezen. De gebruikers ontlenen hun rechten aan de gebruikersgroepen.

Permissies

Permissies of rechten kunnen worden toegewezen aan gebruikers op globaal niveau. Deze globale permissies zijn van toepassing op alle databronnen in de GeolinQ tenant. GeolinQ ondersteunt de volgende permissies:

Permissie Omschrijving
Create datasource Aanmaken van een nieuwe databron
Access all datasources Toegang tot alle databronnen en de gegevens in de datasets.
Remove datasource Verwijderen van een databron
Edit data structures Aanpassen van datastructuren in alle databronnen
Edit data Aanpassen van data in alle databronnen
Edit screens Aanpassen van applicatieschermen en kaarten in alle databronnen
Manage users Beheer van gebruikers, gebruikersgroepen en toewijzen van permissies
Manage tenants Beheer van tenants (aanmaken en verwijderen)
Manage license Aanpassen licenties van tenants
Manage tasks Administratief taakbeheer voor alle gebruikers en taakservers
Manage service Beheer van services (aanmaken, aanpassen en verwijderen)
Export  data Exporteren van data
Manage GPS devices Beheer van GPS en GNSS ontvangers

Daarnaast is het mogelijk om specifieke permissies voor gebruikersgroepen te koppelen aan databronnen. Voor een databron kunnen de volgende aanvullende rechten worden toegekend:

Databronpermissie Omschrijving
Aanpassen klasse definitie Aanpassen van een nieuwe klasse definities inclusief het aanmaken, aanpassen en verwijderen van attributen
Aanpassen dataset Aanmaken van nieuwe datasets en verwijderen van datasets. Het importeren, toevoegen, aanpassen en verwijderen van gegevens in een dataset.